Kursmomentet strategisk omvärldsanalys syftar till att belysa hur man analyserar nuvarande interna strategier och skapar affärsmodeller för att bemöta framtiden. Kursen ger fördjupade kunskaper om hur olika typer av bakgrundsinformation leder till olika typer av beslutsfattande samt förståelse för vilka analysverktyg som finns tillgängliga.

Den studerande ska efter kursen få inblick i och förståelse för hur omvärldsanalysarbetet kan kopplas ihop med affärs- och utvecklingsprocesser samt vilka analysverktyg som kan användas till detta. Den studerande ska ha kunskap i hur omvärldsanalysen kan kopplas ihop med företagets strategiska planering och hur detta omsätts i verksamhetsplaneringen.

Innehåll

Introduktion till praktisk omvärldsanalys

Trendanalys

Metoder för trendanalys

Nyckelhändelseinventering

Osäkerhetsanalys

Aktörs– och konkurrentanalys

Konsekvensanalys

Sambandsanalys

Tillgångsinventering

Idé & strategigenerering

Strategivärdering

Kommunikation av omvärldsanalys

Omvärldsanalys som grund för det strategiska utvecklingsarbetet

System för löpande strategisk omvärldsanalys

Baskunskaper för att lyckas med grundläggande omvärldsanalys. 

Redskap för att effektivisera och systematisera omvärldsbevakning och analys.

Metoder för fortsatt utvecklingsarbete.

Kurslitteratur

Omvärldsanalys i praktiken, Genf & Laurent

Extern länksamling