Kursmomentet Kommunikation syftar till att ge dig kunskap och förståelse för de modeller, processer och principer som råder för att skapa värdebaserad impact. Kommunikation har gått från att vara ett relativt statiskt begrepp till att bli betydligt mer dynamiskt. Under de senaste åren har vi sett en exceptionellt snabb utveckling på området. Inte minst övergången från IT-samhälle till interaktionssamhälle, som har fått en avgörande roll.

Beskrivning

I såväl det operativa som det strategiska kommunikationsarbetet är det av stor vikt att förstå den pågående digitaliseringens påverkan på individ, företag och samhälle. Vi utgår ifrån det digitala och arbetar oss därifrån igenom processer, principer och modeller som du behöver känna till och reflektera över. 

 

Innehåll

Det digitala samhället

Marknadsföringens grunder

Modeller, processer och principer

Värdebaserad kommunikation

Innehållsmarknadsföring (Content marketing)

Betalningsmodeller

Social marketing