Kursmomentet förhandlingsteknik ger dig verktyg, metoder, praktisk träning i den svåra konsten att lyckas med framgångsrika förhandlingar.

Beskrivning
En lyckad förhandling ger både dig och din motpart goda förutsättningar att skapa och bibehålla goda relationer. Förhandlingsteknik handlar både om att argumentera för sina idéer och lösningar men också om att anpassa sig till sin motparts önskemål och målsättningar. Insikt i ditt eget och andras beteende och hur du kan använda detta i en förhandlingssituation är därför en avgörande framgångsfaktor. Kursen är praktisk inriktad och innehåller övningar och rollspel som belyser de olika faserna i förhandlingsarbetet. Med träning och kunskap i förhandling så har du möjlighet att undvika fallgropar och samtidigt göra din motpart nöjd. 

Du får lära dig att:

  • Genomföra principstyrda förhandlingar som leder till ”rättvisa och sunda överenskommelser”
  • Införa en processmetod i din förhandlingsteknik
  • Formulera kommunikationsstrategier baserade på olika situationer
  • Utveckla en säker förhandlingsstil för att motverka hårdför taktik
  • Tillämpa psykologiska principer för att förhandla effektivt
  • Förbättra din förhandlingsteknik genom att tillämpa bästa praxis i verkliga situationer

Innehåll:
Förbereda en förhandling
Genomgång av praktiska förhandlingssituationer
Argumentationsteknik
Förhandlingsprocess
Personlighetstyper
Självanalys
Utnyttja dina starka sidor och hantera dina svaga sidor
Uppföljning
Kroppsspråk
Taktiska tips & tricks

Kurslitteratur

Vägen till Ja, Fischer, Ury & Patton

Tillgång till online-videokursen Negotiation Made Easy, Powersales Communication