Kursmomentet försäljning ger dig verktyg, metoder och nya insikter i hur du gör lönsamma affärer på kort och lång sikt.

Beskrivning
I stort sett alla framgångsrika företagsledare ser sig själva i första hand som säljare och när man tittar på vad som krävs av en framgångsrik ledare så är säljegenskaper något av det allra viktigaste. Du kommer att lära dig många av de klassiska grunderna för försäljning som är så knutet till hur vi människor i grunden fungerar så att det har varit beständigt i tusentals år. Men du kommer också att få lära dig hur detta skall användas i de nya villkor som den moderna världen skapat. Hur det som bara för några få år sedan var helt rätt, numera är eller håller på att bli helt fel. En modern affärsmänniska bör förstå och behärska detta för att till fullo kunna ta vara på sin potential.

Du får lära dig att:

  • Vinna förtroende och skapa långsiktiga affärsrelationer
  • Bygga affärsnätverk som blir grunden för goda affärer
  • Använda de moderna verktyg som finns för att effektivt skapa affärer
  • Förstå och navigera i den nya öppna affärsvärld där allt mer är sökbart och transparent

Innehåll:
Försäljningens grundslag

Den nya säljprocessen

Köpbeteenden

Modern prospektering

Nätverkande

Framgångsrika säljmöten

Säljande offerter

Upphandlingar (inkl. LOU)

Belöningssystem för säljare

Kurslitteratur

Säljfesten

Föreläsningar online MP3-arkiv

Kompendier