Middagar som skapar innovation

Om antalet Nobelpris vore en måttstock på hur pass framgångsrikt ett företag eller organisation är så skulle University of Cambridge ligga i den absoluta toppen. Av totalt 911 Nobelpristagare (2016) så har 96 av pristagarna kopplingar till just detta universitet. Att själva undervisningen skulle vara så pass mycket bättre på Cambridge än på andra toppuniversitet runt om i världen är dock inte särskilt troligt. Det måste vara någonting annat som avgör.

Många anser att den huvudsakliga orsaken Cambridges framgång ligger i hur de har organiserat sina middagar. På Cambridge har man nämligen satt i system att bjuda in studenter och professorer till långa obligatoriska middagar. På dessa middagar blir man placerad med personer som kommer från andra fakulteter än den man själv tillhör. Under trevliga former ”tvingas” alltså människor med olika världsbilder och vokabulär, och som ibland har en tolkningsbas som avviker betydligt, ihop med varandra. Till en början kan dessa möten upplevas som skrämmande eller hämmande, men efter 4-5 års studier så är man tränad att kommunicera med och reflektera över andra kompetenser. Man har lärt sig nya saker men också skapat sig ett nätverk.

Vi på Wenngarn Business School har låtit oss inspireras av middagarna på Cambridge, och hur de medvetet låter olika kompetenser krocka mot varandra. Innovation uppstår inte i ett vakuum utan tillsammans med andra. Därför är våra Cambridge-middagar och övernattning ett obligatoriskt inslag i våra utbildningar.