Kursmomentet affärsekonomi syftar till att ge dig kunskap om ekonomiska samband för att du därigenom ska öka din förståelse för din verksamhet samt kunna anpassa din strategiska kundhantering och försäljning.

Beskrivning

Såväl i sitt ledarskap som i sin roll inom marknadsföring och försäljning är det viktigt att förstå de ekonomiska sambanden. Under utbildningens avsnitt för affärsekonomi kommer vi fokusera på att du som deltagare ska lära dig vad en resultat-och balansräkning innehåller och vad det är för skillnad på dem. Målsättningen är att du i ryggmärgen ska förstå hur de olika delarna hänger ihop med varandra.

Utifrån modeller inom affärsekonomi kommer även avsnitt om strategisk prissättning in, där fokus är på olika modeller för prissättning och hur dessa kan appliceras på din egen verksamhet.

Det avslutande avsnittet handlar om nyckeltal och företagsanalys. Vi kommer analysera några olika företag, som vi tillsammans väljer ut, för att det ska bli tydligt hur viktigt det är att ha en förståelse för de viktigaste nyckeltalen.

Innehåll

Balansräkningens delar

Resultaträkningens delar

Samband mellan resultat-och balansräkning och logiken som styr detta

Modeller för prissättning

Prissättning i olika verksamheter 

Nyckeltal och affärsbedömning

Hur tolkar man nyckeltal

Företagsanalys