Wenngarn Business School – läroplan i Affärsmannaskap

Exklusiv utbildning i affärsmannaskap inom Wenngarn Business School, vid sex tillfällen fredag eftermiddag till lördag lunch inklusive övernattning och spännande Cambridge-middagar var fjortonde dag under vårterminen 2017.

Försäljning

 • Modern accessteknik
 • Motivation, målstyrning och planläggning
 • Avancerad intervjumetodik
 • Invändningar och avslut
 • Affärsutvecklande försäljning

Kommunikation

 • Marknadsföringens grunder
 • Digital marknadsföring
 • Kommunikationspsykologi

Omvärldsbevakning

 • Strategisk omvärldsanalys
 • Systematiska verktyg
 • Läsa av förändring

Affärsekonomi

 • Resultat och balansräkning
 • Strategisk prissättning, TB & marginal
 • Sälj med R-O-I (Return on investment)

Affärsjuridik

 • Avtalsrätt
 • Köplagstiftningen
 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Ledarskap

 • Förstå och led dig själv först
 • Förankra uppåt och utöva inflytande
 • Led andra och delegera väl

Förhandling

 • Förhandlingens grunder
 • Principöverenskommelsens metod
 • Före, under och efter en förhandling
 • Strategi och taktik vid förhandling