Om Wenngarn Business School

Även om människan inte förändrats så mycket de senaste årtusendena så gör omvärlden det och ibland sker förändringar som mer genomgripande påverkar det vi gör.

Det brukar kallas för paradigmskiften när förändringar i grunden ändrar våra villkor. Vi är beredda att påstå att vi just nu står i ett sådant skifte. Det innebär att det finns ett behov av en affärsutbildning som tar höjd för dessa förändringar.

Det finns många faktorer som spelat in för att dessa förändringar sker just nu, men en betydande inverkan har den senaste tidens teknologiutveckling haft som tillsammans med de nya medierna förändrat både attityder och metoder.

Därför har vi tagit fram en affärsutbildning som tar höjd för dessa nya villkor samtidigt som vi tar tillvara på historiska sanningar.

Att förlägga en sådan utbildning på Wenngarns slott blev därför ett naturligt val. De jobbar efter devisen att bevara historien och skapa ny historia i nutiden för att bygga en ny framtid. Det känns som ett bra motto för alla som vill utvecklas inom affärsmannaskap och entreprenörskap.

Förutom matnyttiga kunskaper inom affärsmannaskap och entreprenörskap så bygger konceptet på att ge dig de bästa möjligheterna att bygga ditt nätverk. Därför ingår övernattning med gemensam slottsmiddag varje utbildningstillfälle.

 

Jonas Möller och Urban Gavelin

 

Anmälan