????????????????????????????????????

Morten Bendz har en gedigen och mångfacetterad ledarerfarenhet. Allt från att 21 år gammal vara fartygschef på en minsvepare med 12 mans besättning till att idag leda Preems hela stationsverksamhet och coacha chefer för kvalificerade säljare och erfaren personal i såväl drift som etablering och avancerad fastighetshantering. Hans ledarskap karakteriseras av ett stort engagemang och ett outtröttligt driv. Han har en förmåga att motivera och leda sin personal på ett sätt som genom åren har gett mycket fina resultat.

Som lärare och föreläsare är Morten mycket uppskattad. Han har en förmåga att få ämnen som vid första anblicken verkar mindre intressanta att fånga åhörarnas intresse och skapa stort engagemang.

Civilekonomexamen från Uppsala Universitet och officersutbildning på Kungliga Sjökrigsskolan är grundstommen i Mortens utbildning.

Morten har ansvarat för två delmoment i Preems chefsutbildningsprogram och håller kurser i navigation, radarteknik och författningskunskap för fritidsskeppare och för elever som läser första steget i sjöbefälsutbildning för yrkessjöfart.

Sagt om Morten:

”Morten har en lång erfarenhet av ledarrollen och ett stort intresse av att dela med sig till andra om ledarskapets utmaningar.  Morten skapar engagemang och diskussion hos utbildningsdeltagarna bl.a. genom att ställa utmanande frågor, knyta teori till verklighet och få deltagarna att kritiskt granska och reflektera.”  

Catharina Sabel

Koncernstab HR, JM

Kompetensutveckling och Ledarförsörjning

”Morten Bendz är en pedagog som med inlevelse och förtroende förmedlar kunskap. Morten har ett sätt att tala som gör att deltagarna rycks med och på ett lättsamt sätt tar emot den kunskap och information som förmedlas.”

Christer  Levihn, VD och grundare av Sjölotsen Navigationsutbildningar

Morten Bendz föreläser i Ledarskap