????????????????????????????????????

Cecilia Danckwardt-Lillieström

Cecilia är kontorschef för KPMGs kontor i Uppsala. KPMG är ett av världens största revisions- och konsultföretag med 162 000 anställda i 155 länder.

Sedan sin civilekonomexamen har Cecilia varit verksam som ekonomichef och CFO i ett antal svenska företag och koncerner. Bland dessa återfinns både stora svenska bolag och koncerner som mindre snabbväxande utvecklingsbolag.

Hennes gedigna erfarenhet från att arbeta med redovisning, bokslut, intern och extern finansiell rapportering samt ekonomistyrning gör att hon kan förklara de mest komplexa samband inom affärsekonomi.

Under de senaste tio åren har Cecilia föreläst på kurser i koncernredovisning, grundläggande och avancerad redovisning samt affärsekonomi.  Hennes styrka är såväl erfarenheten från näringslivet med alla de praktiska och verkliga exempel som kan vävas in i föreläsandet, som engagemanget för ämnet. Det märks att hon brinner för att deltagarna på hennes kurser verkligen ska förstå samband och kunna dra egna slutsatser.

Några citat från deltagare i kurser i redovisning inom Folkuniversitetet:

”Fantastisk duktig på att lära ut! Tydlig linje i allt vi gör på kursen.”

”Cecilia är en oerhört kompetent föreläsare och jag är väldigt tacksam över att få ta del av hennes kunskaper.”

”Roliga och lärorika lektioner.”

”Det går fort men hon är otroligt engagerad. Dynamiskt sätt att lära oss, jättebra.”

Cecilia Danckwardt-Lillieström föreläser i Affärsekonomi