bojohan

Bo Johan Wigfeldt

Bo Johan driver en egen juristbyrå och tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning. Områden som berörs är bland annat: Affärsjuridik, arbetsrätt, skatter, försäkringar och IT- rätt.

Utöver juridik är han dessutom kunnig inom IT, med en Fil kand i systemvetenskap. Juridiken i molnet och framför allt molntjänster engagerar honom speciellt mycket.

Han har bred och djup erfarenhet inom administration, utbildning och undervisning på universitetsnivå.

Som person är Bo Johan känd som en skarp, lösningsinriktad analytiker med god förmåga att lyssna in problemställningar och göra kärnfulla sammanfattningar av komplicerade problem.

Sitt intresse för människor och ledarskap visar sig i att han är aktiv inom en stor idrottsförening med omfattande ungdomsverksamhet.

Något som klienter och kursdeltagare sagt:

”Genom ditt lugn gav du oss lugn (i en juridisk konfliktartad situation)”

”Efter kursen vågar jag ta mig an de frågor som jag inte förstod eller inte ens såg i vårt företags olika avtal.”

Bo Johan Wigfeldt föreläser i Affärjuridik