Föreläsare på Wenngarn Business School

  • Jonas Möller
  • Charlotte da Silva
  • Urban Gavelin
  • Cecilia Danckwardt-Lillieström
  • Bo Johan Wigfeldt
  • Morten Bendz